Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete

a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok térítési díjáról szóló 8/2014. (III.31.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok térítési díjáról szóló 8/2014. (III.31.) rendelet (továbbiakban: Rendelet.) 3. § (10) bekezdése.

2. §

Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§

Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §

Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. §

Rendelet 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

6. §

Rendelet 5. számú melléklettel egészül ki a jelen rendelet 5. számú melléklete szerint.

7. §

A jelen rendelet 2015. április 01. napján lép hatályba.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                              dr. Remete Sándor

polgármester                                                              jegyző

Közzétételi záradék:

E rendeletet 2015. március 31. napján kihirdettem.

Dr. Remete Sándor

jegyző

1. melléklet az 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj, illetve a személyi térítési díj kedvezményei

I. Budakeszi településre vonatkozóan

1. A szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja: 914- Ft/adag

A szociális étkeztetés személyi térítési díja: 580-Ft/adag

2. Az önkormányzat szociális étkeztetésben részesülőknek személyes díjkedvezményt ad. A szociális étkeztetés személyes díjkedvezményének mértéke az 580-Ft/adag személyi térítési díj százalékában, ha az ellátásban részesülő személy jövedelme:

 1. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140%át: 100 %

 2. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-át: 60 %

 3. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át: 55 %

 4. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:45 %

 5. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének250%-át:30 %

 6. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:20 %

 7. a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-a felett:0 %

3. A szociális étkeztetés kedvezményes személyi térítési díjának kiszámítása az alábbi:

 

0%

40%

45%

55%

70%

80%

100%

Min. jöv/Ft

0

39901

42751

54151

62701

71251

85501

Max. jöv./Ft

39900

42750

54150

62700

71250

85500

 

Tér.díj ÁFÁval/Ft

0

232

261

319

406

464

580

 

4. A szállítás napi intézményi térítési díja:   351,- Ft.

A szállítás napi személyi térítési díja:     250,- Ft.

 

 

5. Az önkormányzat a szociális étkeztetésben részesülőknek a szállítás tekintetében személyes díjkedvezményt ad. A szállítás személyes díjkedvezmény-mértéke a napi személyes térítési díj %-ában, ha az ellátásban részesülő személy jövedelme:

 1. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140 %-át:100 %

 2. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 230 %-át:40 %

 3. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 250 %-át:10 %

   

  A szállítás kedvezményes térítési díjának számítása az alábbi:

   

                       

0%

60%

90%

100%

Min. jöv/Ft

0

39901

65551

71251

Max. jöv./Ft

39900

65550

71250

 

Tér.díj ÁFÁval/Ft

0

140

220

250

 

II. Budajenő településre vonatkozóan

1. A szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja: 745,- Ft/adag

A szociális étkeztetés személyi térítési díja: 500-Ft/adag

 

2. Az önkormányzat szociális étkeztetésben részesülőknek személyes díjkedvezményt ad. A szociális étkeztetés személyes díjkedvezményének mértéke az 500-Ft/adag személyi térítési díj százalékában, ha az ellátásban részesülő személy jövedelme:

a)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140%át:          100 %

b)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-át:           60 %

c)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át:            55 %

d)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:            45 %

e)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 250%-át:             30 %

f)     nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:             20 %

g)    a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-a felett:                             0 %

 

3. A szociális étkeztetés kedvezményes személyi térítési díjának kiszámítása az alábbi:

 

0%

40%

45%

55%

70%

80%

100%

Min. jöv/Ft

0

39901

42751

54151

62701

71251

85501

Max. jöv./Ft

39900

42750

54150

62700

71250

85500

 

Tér.díj ÁFÁval/Ft

0

220

250

300

380

450

500

4.   A szállítás napi intézményi térítési díja: 180,- Ft.

A szállítás napi személyi térítési díja: térítésmentes

III. Tök településre vonatkozóan

1. A szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja: 821,- Ft/adag

A szociális étkeztetés személyi térítési díja: 580-Ft/adag

2. Az önkormányzat szociális étkeztetésben részesülőknek személyes díjkedvezményt ad. A szociális étkeztetés személyes díjkedvezményének mértéke az 580-Ft/adag személyi térítési díj százalékában, ha az ellátásban részesülő személy jövedelme:

a)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140%át:        100 %

b)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-át:          60 %

c)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át:            55 %

d)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:           45 %

e)    nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 250%-át:            30 %

f)     nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:           20 %

g)    a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-a felett:                                 0 %

 

3. A szociális étkeztetés kedvezményes személyi térítési díjának kiszámítása az alábbi:

 

0%

40%

45%

55%

70%

80%

100%

Min. jöv/Ft

0

39901

42751

54151

62701

71251

85501

Max. jöv./Ft

39900

42750

54150

62700

71250

85500

 

Tér.díj ÁFÁval/Ft

0

240

330

400

450

500

580

4. A szállítás napi intézményi térítési díja: 180,- Ft.

A szállítás napi személyi térítési díja: térítésmentes

 

2. melléklet az 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez

A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj, illetve a személyi térítési díj és kedvezményei

I. Budakeszi, Budajenő, Tök településre vonatkozóan

1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 1231,- Ft/óra.

      A személyi térítési díj maximum összege: 580.- Ft/óra

2. Az önkormányzat a házi segítségnyújtásban részesülőknek személyes díjkedvezményt ad. A személyes díjkedvezményének mértéke az 580-Ft/óra térítési díj százalékában, ha az ellátásban részesülő személy jövedelme:

 1. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140%-át:100 %

 2. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-át:80 %

 3. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át:70 %

 4. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:60 %

 5. nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:50 %

 6. a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-a felett:0 %

   

 

Ellátott jövedelme a nyugdíjminimum mindenkori összegének

0%

20%

30%

40%

50%

100%

Min. jöv/Ft

0

39901

42751

54151

62701

85501

Max. jöv./Ft

39900

42750

54150

62700

85500

 

Tér.díj ÁFÁval/Ft

0

180

220

320

450

580

 

3. A házi segítségnyújtás keretében nem kell fizetni térítési díjat az ellátott lakásán történő segítő beszélgetésért, mentális segítségnyújtásért.

 

3. melléklet az 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj, illetve a személyi térítési díj és kedvezményei

Budakeszi, Budajenő és Tök településekre vonatkozóan

1. Szociálisan rászorultak esetén:

a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

150,- Ft/nap,

Havi: 4 515,- Ft/fő

b) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díj mentes.

 

2. Szociálisan nem rászorultak esetén:

a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:       

150,- Ft/nap,

b) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja, havidíj: 

4 515,- Ft/fő

4. melléklet az 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez                                                                                    

A nappali ellátásban, azaz Idősek Klubjában fizetendő intézményi térítési díj, illetve a személyi térítési díj kedvezményei

Budakeszi, Budajenő és Tök településekre vonatkozóan

Az önkormányzat a nappali ellátás intézményi térítési díját csak napközbeni tartózkodás esetén 1783,- Ft/nap-ban, a személyi térítési díjat térítésmentesen állapítja meg.

5. melléklet az 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Külön szolgáltatás a nappali ellátásban

Budakeszi, Budajenő és Tök településekre vonatkozóan

 

1. Reggeli és uzsonna önköltsége 1 napra: 70,- Ft/fő.

2. A nappali ellátásba felvettek közül az önkormányzat személyes díjkedvezményt ad a külön szolgáltatást – reggelit és uzsonnát – igénylők részére. A személyes díjkedvezmény mértéke, ha az ellátásban részesülő személy jövedelme:

· nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150 %-át:   100 %

3. A nappali ellátásban a külön szolgáltatás térítési díjának számítása az alábbi:

 

 

   0%

Min. jöv/Ft

0

Max. jöv./Ft

42750

Tér.díj ÁFÁval/Ft

0