Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.04.14

TÁJÉKOZTATÓ

 

SZÜNIDEI INGYENES GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Tisztelt Szülő(k) /Törvényes Képviselő(k)!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében  Budakeszi  Város Önkormányzata a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári,őszi és téli szünetben.

Az összes szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

Formanyomtatvány elérhető a Budakeszi Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint Budakeszi Város Önkormányzat honlapján: www.budakeszi.hu. A nyomtatvány kitöltésében a HÍD Szociális Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak. A kitöltött nyomtatványokat –szünidei ingyenes étkeztetéshez – Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára kérjük benyújtani a Fő u. 179. sz. alá, a szünidők kezdő napját megelőzően legkésőbb 8 nappal.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezésre.

A szünidei gyermekétkeztetést Budakeszi Város Önkormányzatának az általános-és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére az említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Étkeztetés helyszíne: Budakeszi, Erdő u. 83. Generációk Háza

Az igénybevétel módja elsősorban helyben fogyasztással történik,  de lehetőség nyílik az ételek elvitelére.  Elvitel esetén ételhordót biztosítani szükséges. Az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

 

Budakeszi, 2017.03.17.     

                                           HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

                                                                                    munkatársai